Saturday, August 29, 2015

Aurton ka libaas kaisa hoAurton ka libaas kaisa ho

#Allah Ta'ala ne insaanon ko libaas jaisi azeem nemat ata farmaai hai, libaas ke zariye ham apna jism chhupaate hain, zeenat ikhtiyaar karte hain aur sardi wagaira se apni hifaazat karte hain. Islam ke liye koi khaas qism, ya koi khaas hayyat aur rang mutayyan nahin kiya hai, balke is ko insaanon ke mizaaj aur un ki pasand par chhod diya hai. Albatta libaas ke taalluq se mardon aur aurton ko chand baatein bataai hain aur kuchh hidaayaat di hain, yahaan aurton se taalluq rakhne waali baaton ka tazkira kiya jaaraha hai.

Islam ne jis tarah deegar ahkaam mein aurton ki fitrat, un ki aadat wa khaslat, un ke jazbe aur un ke maqaam wa martabe ka poora lihaaz kiya hai, aur un par sirf wahi zimmedaari daali hai jo un ke mizaaj ke mawaafiq ho aur jis ko who khoobi ke saath anjaam de sakti hon, isi tarah Islam ne yahaan bhi un ki izzat wa sharaafat, sharm-o-haya aur un ki asmat-o-ifat ki hifaazat ka mukammal khayaal rakhne ke saath aisi baatein bataai hain ke jin ko apna kar aurtein shareef wa ba izzat ban kar paakeezah zindagi guzaar sakti hain aur muaashare mein achchhi seerat wa akhlaaq aur nek kirdaar ki maalik ban sakti hain aur Allah ke yahaan buland martabe haasil kar sakti hain.

Aurton ko libaas ke taalluq se jo hidaayaat di gai hain un mein buniyaadi baat yeh hai ke libaas poore jism ko chhupaane waala ho. Choonke aurat ka poora jism satar hai, is liye jism ke kisi hisse ko khula rakhna naajaaiz hai.

#Rasullullah ﷺ ne farmaaya:
Jahannamiyon ke 2 group aise hain jin ko main ne abhi tak nahin dekha hai, yaani is ka wujood baad mein hoga. Ek group to un logon ka hai jin ke haathon mein dum ki tarah kode honge jin se woh logon ko naahaq maarenge aur doosra group un aurton ka hoga jo bazaahir kapde pehne huwe hongi magar woh dar haqeeqat nangi hongi, mardon ko apni taraf maail karengi aur khud bhi maail hongi, un ke sar (ke baal) bakhti oont ke kohaan ki tarah honge, aisi aurtein na to jannat mein jaaengi aur na khushbu paaengi, haalaanke Jannat ki khushbu itni itni itni masaafat yaani bahot door se mehsoos hone lagti hai.
(Muslim : 5704)

Ek aurat libaas pahen kar bhi nangi ho, is ki kai sooratein ho sakti hain, ek yeh ke woh libaas itna baareek ho ke badan ka androoni hissa nazar aaraha ho, doosri soorat yeh ho sakti hai ke libaas itna chust ho ke us se badan ki banaawat zaahir ho rahi ho, teesri soorat yeh ho sakti hai ke badan ke kuchh hissa par kapda ho aur kuchh hissa khula ho. Hadees mein bayaan karda sooraton mein teenon sooratein daakhil hain. Is liye har soorat se tamaam aurton ko bachana chaahiye.

Isi tarah aurton ko libaas mein kaafiron aur faasiqon ki naqqaali aur un ki mushaabehat ikhtiyaar karne se bachna chaahiye aur mardon jaisa libaas bhi nahin pahenna chaahiye. kyun ke Rasullullah ﷺ ne aisi aurton par laanat farmaai hai jo mardon ki mushaabehat ikhtiyaar karti hain.
(Bukhaari :5885)

Neez aurton ko chaahiye ke apni isteta’at se ziyaada qeemat ke kapde ka ehtemaam bhi na karein aur libaas pahen kar fakhr wa numaaish aur takalluf se parhez karein. Kyun ke Allah ke Rasool ﷺ ne farmaaya: Jis ne shohrat ka kapda pehna, #Allah Ta’ala us ko qayaamat ke din zillat wa ruswaai ka kapda pehnaaeinge.
(Ibne Maaja : 3606)

0 comments:

Post a Comment